KAKOVOSTNI FINANČNI PREVODI

NATANČNOST – STROKOVNOST – DOSLEDNOST – TERMINOLOŠKA USTREZNOST

Ker se sodobna podjetja vedno bolj vključujejo v mednarodno poslovno okolje in pogosto težijo k širitvi na tuja tržišča, so finančna besedila postala še toliko pomembnejše orodje za prikaz njihove uspešnosti in vpogleda v njihovo poslovanje.

Prevodi tovrstnih besedil morajo biti natančni in strokovni, predvsem pa terminološko ustrezni. Pri prevajanju upoštevamo slovenske računovodske standarde (SRS), smernice EU in druge značilnosti ciljnega trga, za katerega opravljamo prevod, vsi naši prevajalci pa imajo ustrezno strokovno predznanje z zadevnega področja.

V Orbiti prevajamo različne vrste besedil s področja financ, bančništva in zavarovalništva, kot so:

 • letna poročila,

 • poslovni izidi,

 • poslovni načrti,

 • razpisna dokumentacija,

 • članki s področja financ,

 • obvestila delničarjem,

 • stečajna dokumentacija, dokumentacija o prisilni poravnavi, prevzemu in likvidacijskem postopku,

 • zavarovalne police, pogodbe in drugi zahtevki,

 • druga finančna besedila.

Za dober prevod vašega besedila:

  Ime in priimek (obvezno)
  E-mail (obvezno)
  Telefon (obvezno)
  Sporočilo