KAKOVOSTNI TEHNIČNI PREVODI

SKLADNOST S TEHNIČNIMI STANDARDI – NATANČNOST – DOSLEDNOST – UPORABA USTREZNE STROKOVNE TERMINOLOGIJE

Tehnična besedila zajemajo različna strokovna področja (elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, mobilna tehnologija itd.), ki od prevajalca zahtevajo specifično strokovno znanje in dobro poznavanje terminologije znotraj določenega tehničnega področja.

Prevajalec, ki prevaja tehnična besedila, mora predvsem razumeti vsebino, ki jo prevaja, znati brati slike in pisati v skladu s tehničnimi standardi in zahtevami, ki veljajo za področje tehničnih besedil (na primer priročniki za uporabo).

Najpogosteje prevajamo naslednje vrste tehničnih besedil:

 • navodila in priročnike za uporabo,

 • načrte,

 • tehnične specifikacije,

 • pravilnike s področja tehnike itd. 

Prevajanje tehničnih besedil zahteva tudi veliko natančnost, saj že manjša napaka lahko vodi v napačno razumevanje vsebine, kar lahko privede do neustrezne uporabe stroja ali drugih, morda celo usodnih posledic.   

Pri prevajanju tehničnih besedil zato vedno stremimo k:

 • natančnosti,

 • rabi ustrezne strokovne terminologije,

 • doslednosti in

 • jezikovni ustreznosti. 

Za dober prevod vašega besedila:

  Ime in priimek (obvezno)
  E-mail (obvezno)
  Telefon (obvezno)
  Sporočilo