KAKOVOSTNI PRAVNI PREVODI

POZNAVANJE PRAVNE TERMINOLOGIJE IN SLOGA – ZANESLJIVOST – ODGOVORNOST – ZAUPNOST DOKUMENTOV

Prevajanje pravnih besedil velja za izjemno občutljivo in zahtevno nalogo, saj ta od prevajalca zahteva odlično obvladanje pravne terminologije posamezne države in obvladovanje pravnega sloga, predvsem pa veliko mero zaupnosti, zanesljivosti, odgovornosti in natančnosti ter varovanje občutljivih podatkov.

Ker se zavedamo, da slabo ali celo napačno prevedeni dokumenti naročniku lahko povzročijo veliko nevšečnosti (na primer tožbo, zamudo pri sklepanju posameznega posla ali celo njegovo ničnost) in posledično visoke stroške, pogosto povežemo prevajalca s pravnikom.

V Orbiti poskrbimo za prevode vseh vrst pravnih besedil, najpogosteje so to:

 • pogodbe,

 • pooblastila,

 • različni pravni dokumenti EU,

 • patenti,

 • statuti družb,

 • uradne listine in drugo.

Za dober prevod vašega besedila:

  Ime in priimek (obvezno)
  E-mail (obvezno)
  Telefon (obvezno)
  Sporočilo