SPlošni pogoji poslovanja

Kako se obračuna prevod?

Za obračun se upoštevajo avtorske strani prejetega dokumenta (če je izvirnik v elektronski obliki), tako da boste že ob oddaji dokumenta natančno vedeli, kakšna bo končna cena prevoda. Ena avtorska stran obsega 1.500 znakov brez presledkov. Na željo naročnika se lahko dogovorimo, da se avtorska stran obračuna glede na število besed. V tem primeru znaša ena avtorska stran približno 250 besed. Najmanjše naročilo je ena avtorska stran.

Kakšna je cena prevoda?

Cena prevoda je odvisna od jezika, v katerega prevajamo, ter od zahtevnosti in obsega prevoda.

Kakšen je rok izvedbe?

Običajna dnevna norma znaša šest (6) avtorskih strani prevoda v slovenski jezik in pet (5) avtorskih strani v tuj jezik. Dan prevzema naročila v prevod in dan oddaje prevoda, konec tedna in prazniki niso všteti v dnevno normo. Za prevode, katerih časovni rok je krajši od normativa, se po predhodnem dogovoru z naročnikom zaračunava pribitek 10 % na osnovno ceno.

Ali so možni popusti?

Za obsežnejša naročila nudimo količinski popust, popusta pa so deležni tudi naši pogodbeni partnerji.

Kakšni pa so plačilni pogoji?

Plačilo se izvrši po opravljeni storitvi na podlagi izstavljenega računa. Rok za plačilo je 8 dni oziroma po dogovoru.

Reklamacije

Reklamacije se upoštevajo v 8 dneh od dneva opravljene storitve. Na eno opravljeno storitev je možna le ena reklamacija.