KAKOVOSTNI MARKETINŠKI PREVODI

INOVATIVNOST – JEZIKOVNA BREZHIBNOST – SPRETNOST PRI PRENOSU BESEDILA V CILJNI JEZIK

Podjetja, ki poslujejo ali želijo poslovati na tujih trgih, morajo svoja marketinška besedila prilagoditi okolju, v katerem delujejo. Dobri prevodi marketinških besedil tudi v ciljnem jeziku bralcu vzbudijo občutek, kot da so že v osnovi bili napisani v tem jeziku.

Med marketinška besedila uvrščamo različna promocijska gradiva, medijske objave, slogane, vprašalnike, ankete, opise izdelkov, tržne raziskave, spletne strani, predstavitvene videoposnetke ipd.

Prevajalec, ki prevaja tovrstna besedila, mora v ciljnem jeziku znati pritegniti potencialne kupce tako dobro kot v izvirniku. To pomeni, da mora biti spreten pri prevajanju metafor, idiomov, rim, besednih iger, slengovskih izrazov in humorističnih vložkov, obenem pa mora imeti razvito tudi ustvarjalno žilico.

Za dober prevod vašega besedila:

    Ime in priimek (obvezno)
    E-mail (obvezno)
    Telefon (obvezno)
    Sporočilo