Uporaba določnega člena “the” se morda na prvi pogled zdi nekoliko težavna, a v resnici temu ni tako, če upoštevate spodnja pravila.

Določnega člena “the” NE uporabljajte pred imeni:

– celin (Asia, Africa, Europe)
– gora (Mount Everest, Triglav, Kilimanjaro)
– otokov v ednini (Antigua, Sicily, Crete)
– ulic (Wall Street, Abbey Road, Wilson Avenue)
– mest (London, Ljubljana, Paris)
– jezer (Lake Bled, Lake Baikal, Lake Victoria)
– zveznih držav (Florida, Washington, Nevada)

Določni člen “the” UPORABLJAJTE pred imeni:
– otočij v množini (the Canaries, the Maldives, the Pacific Islands)
– gorovij (the Alps, the Andes, the Himalayas)
– rek, morij in oceanov (the Mississipi River, the Dead Sea, the Atlantic Ocean)
– puščav in polotokov (the Mojave Desert, the Balkan Peninsula)
– regij (the Middle East),
– posameznih geografskih točk (the North Pole, the Equator)
– imen s frazo “of” (the Republic of China, the Isle of Man)

Dolgujemo vam še odgovor na vprašanje, ki smo vam ga zastavili na naši FB strani. Sedaj verjetno že veste, da je v vseh treh primerih manjkal določni člen “the”.
Pravilne rešitve se tako glasijo:
-> I’m going to the USA.
-> My sister is coming from the UK.
-> Her mum is from the Netherlands.